• Mundo Lab
Mundo madou

Alterfin

Alterfin is een Belgische cooperatieve vennootschap die in 1994 door NGO’s en banken werd opgericht. Alterfin wil wereldwijd de overlevingskansen en levensomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde personen en gemeenschappen verbeteren, en dit hoofdzakelijk in de rurale gebieden van landen met een laag en gemiddeld inkomen. Met het oog daarop levert Alterfin zijn partners financiële en niet-financiële diensten: 1. door fondsen in te zamelen, voornamelijk bij individuele investeerders en instellingen die op maatschappelijk vlak verantwoordelijkheid willen nemen; 2. door in ethische en duurzame projecten te investeren en deze te promoten; 3. door met organisaties die dezelfde waarden delen, gericht te gaan samenwerken. Op die manier draagt Alterfin bij tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

nieuws