• Mundo Lab
Mundo madou

Energy Cities

Energy Cities is een netwerk van 1.000 lokale overheden in 30 landen. Wij geloven dat het bij de energietransitie om meer gaat dan duurzame energie of grote technologieën: Het gaat om een verstandig gebruik van hulpbronnen en het versterken van de lokale participatie en het welzijn in een democratisch Europa.

nieuws