• Mundo Lab
Mundo madou

Mundo Madou wordt, zoals alle Mundo-centra, beheerd door Mundo-Lab, met de volgende doelstellingen

ECOLOGISCH GEBOUW BEHEREN

Gebouwen met zeer hoge energie- en milieuprestaties optrekken en beheren

De gebouwen worden op milieuvriendelijke wijze gerenoveerd en beheerd om het energie- en waterverbruik, de afvalproductie, het autogebruik en het gebruik van schadelijke materialen tot een minimum te beperken. Wij stellen alles in het werk om onze milieu-impact te beperken, en hebben actieplannen opgesteld om op het vlak van duurzaamheid steeds beter te presteren.

Mundo Madou is laureaat Be Circular 2020 in de categorie 'Circulaire bouwwerven'.

PROFESSIONELE WERKPLEKKEN BIEDEN

Uw eigen privé, comfortabele en efficiënte werkruimte, afgestemd op uw behoeften

Mundo Madou is een aangename en efficiënt functionerende werkplek. De hier gehuisveste verenigingen kunnen  zich daardoor optimaal op hun eigen activiteiten concentreren, wat ook hun bestaanszekerheid ten goede komt.

RUIMTE EN APPARATUUR DELEN

Kwalitatieve diensten en gedeeld materiaal voorzien

Mundo Madou biedt je een reeks gedeelde faciliteiten, waaronder vergaderzalen, een restaurant, een tuin, een terras, telefooncellen en fietsenstallingen. We bieden ook een reeks gedeelde diensten aan, zoals schoonmaak, telefoon, receptie en post, evenals het lenen en huren van professionele apparatuur.

SYNERGIEËN TUSSEN VERENIGINGEN AANMOEDIGEN

Synergieën en samenwerkingsverbanden tussen verenigingen bevorderen

Omdat ze onder hetzelfde dak wonen en samen o.a. de cafetaria gebruiken, gaan verenigingen makkelijker uitwisselen en samenwerken. Via de website van Mundo Matonge en andere gemeenschappelijke communicatiekanalen komen ze alles te weten over elkaars activiteiten en wat er verder nog in de sector gaande is.